Tag Archive for PVC фитинги

2.PVC – тръби и фитинги

PVC тръби и фитинги за сградна канализация

Тръбите за системи за сградна и улична канализация, заедно със съответните свързващи елементи, са предвидени за отвеждане на всички видове отпадни води. Поставянето им е изключително лесно, а свързването им се осъществява посредством свързани помежду си елементи, като с гумени пръстени се осигурява пълно запечатване на връзката. Тръбите са устойчиви на температури до + 60оС. Устойчиви са на въздействието на солена вода, алкохол, киселини, основи, сулфати, агресивни газове и всички видове почистващи препарати. От друга страна, не могат да бъдат използвани при отвеждането на води с високо съдържание на бензен, бензин (нафта) или ацетон. » Още..

1.Приложение на PVC

Област на приложение и препоръки

Приложението на серията тръби зависи от мястото на тяхното полагане, качеството на почвата и вида на подложката, от натоварването, от различните условия и т.н.

ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

Устойчиви са на сладка и солена вода, на растителни и животински мазнини, алкохол, хлорни съединения, алкалоидни киселини, основи и перилни препарати. Тръбите не оказват влияние върху бистротата, цвета и вкуса на водата и нейния химически състав. Не съдържат опасни тежки метали като кадмий, олово и калай.

Тръбите от серии S-20 и S-16 се използват при нормални условия, т.е. където почвата, изкопът, методите на закопаване и утъпкване на почвата са нормални. Тръбите от серия S-25 се полагат на терени, където материалът е изключително ронлив. Деформацията на напречното сечение се проверява след един до три месеца от полагането на тръбопровода. » Още..

3.Свързване на PVC тръби

Етапи на свързване на ПВЦ тръби

СЪЕДИНЯВАНЕ НА ТРЪБИТЕ

Гуменото уплътнение „ANGER-LOCK“ осигурява напасването между отворите и натискa на уплътнението, което е здраво закрепено за муфата на тръбата, правейки уплътнението част от тръбата и отстранявайки много неблагоприятни ефекти при другите видове уплътнения. Гумената връзка е проектирана да се деформира и да оказва натиск върху муфата и тръбата при съединяването на две тръби, така че да се осъществи идеална свръзка. Налягането в тръбите може да варира и при тези условия уплътнението трябва да следва тези деформации, докато стандартните уплътнения допускат пясък и други замърсявания да се полепят по тях, дизайнът на уплътнението „ANGER-LOCK“ възпрепятства това. Гуменото уплътнение стига до купувача поставено в муфата на тръбата. » Още..