3.Свързване на PVC тръби

Етапи на свързване на ПВЦ тръби

СЪЕДИНЯВАНЕ НА ТРЪБИТЕ

Гуменото уплътнение „ANGER-LOCK“ осигурява напасването между отворите и натискa на уплътнението, което е здраво закрепено за муфата на тръбата, правейки уплътнението част от тръбата и отстранявайки много неблагоприятни ефекти при другите видове уплътнения. Гумената връзка е проектирана да се деформира и да оказва натиск върху муфата и тръбата при съединяването на две тръби, така че да се осъществи идеална свръзка. Налягането в тръбите може да варира и при тези условия уплътнението трябва да следва тези деформации, докато стандартните уплътнения допускат пясък и други замърсявания да се полепят по тях, дизайнът на уплътнението „ANGER-LOCK“ възпрепятства това. Гуменото уплътнение стига до купувача поставено в муфата на тръбата.

УКРЕПВАНЕ КРАЯ НА ТРЪБАТА

Укрепване края на тръбатаУКРЕПВАНЕ НА Т-РАЗКЛОНЕНИЯТА

Укрепване на Т-разклонениятаУКРЕПВАНЕ НА ИЗВИВКИТЕ НА ТРЪБАТА

Укрепване на извивките на тръбатаМИНИМАЛНО УСИЛИЕ ЗА МОНТИРАНЕ

„ANGER-LOCK“ уплътненията са проектирани така, че да улесняват работника при монтажа в изкопа. Уплътнението не може да изпадне или да се обърне наопаки, така че на практика няма риск от неправилен монтаж. Всичко, което е необходимо, е да се подмаже пръстенът на тръбата. Отворът е проектиран така, че е необходима много малко сила при поставянето, центрирането и съединяването на тръбите, намален е рискът от изместване на уплътненията, дори и тръби с по-голям диаметър могат да се съединяват без специализирани инструменти или оборудване за съединяване. Тръбите и фитингите могат да се съединяват здраво и бързо.

 EPDM каучук

(ETHYLENEPROPYLENE DIENE METHYLENE) е идеален материал за уплътнение, при който се търси устойчивост на UV- лъчи, на стареене, климатични промени, оксидация и озон, устойчивост на голям брой киселинни и алкохолни групи. Този материал със своите отлични свойства предлага перфектна издръжливост на уплътнението за 100 години.

Позиция на уплътнението преди подлагането на тръбатаПозиция на уплътнението преди подлагането на тръбата

Позиция на уплътнението след като тръбата е вмъкната.Позиция на уплътнението след като тръбата е вмъкната.

 

ИЗПИТВАНЕ НА ТРЪБИТЕ ПОД НАЛЯГНЕ

Тръбопроводът трябва да се напълни с вода като задължително се изпусне въздуха. Изпитването на тръбопровода трябва да се извърши преди пускането в експлоатация. Пробното налягане обикновено е до 1,3 пъти по-голямо от работното налягане. Изпитват се части до 500 метра. Ако се отчитат големи разлики в стойностите, трябва да се избере част с такава дължина, че по време на изпитването в най-високата точка на тръбопровода да е на лице поне работното налягане. Връзките трябва да се оставят незатрупани докато не се извърши изпитването. Преди напълването с вода тръбопроводът трябва да бъде максимално застопорен, за да се намали движението му, а с това и пропускането на вода от връзките по време на изпитването и експлоатацията.

За контрол на налягането се използват два манометъра със скала от 0,1 кП/ см². Манометърът обикновено се поставя в най-ниската точка на изпитваната част. Продължителността на изпитването е 2 часа.

ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИТЕ

За правилен и бърз монтаж е необходим добре подготвен изкоп за полагане. Дълбочината на изкопа трябва да се определи спрямо климатичните условия на терена, да е такава, че водата да не замръзне и да не бъде топла (сса 1м). Тръбата трябва по цялата си дължина да лежи в изкопа при това на насипен материал, какъвто е пясъкът, глината или подобен материал, който не съдържа едри камъни. При засипване на тръбопровода първият слой над тръбата трябва да бъде от същия материал. И двата слоя трябва да се трамбоват преди засипването на изкопа. b=d+2×200. b- широчина на изкопа.

Comments are closed.

Върни се в началото