3. Двуслойни оребрени полиетилен тръби

Двуслойни оребрени тръби от полиетилен

Двуслойните оребрени полиетиленови тръби се делят на дренажни и канализационни.

РЕБРЕСТИ ДВУСЛОЙНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ

 • Материал НDРЕ
 • Тръбите могат да се закопават на дълбочина от мин.0.8 м до макс. 8 м.
  При закопаваме на дълбочина над 8 м. е необходима защита на тръбите
  чрез бетониране.
 • Здравина на пръстена 5N = 4 КN / т2
 • Стандартна дължина 6 и 12 м., барабан 50 м. + 100 м.
 • Цвят: стандартно ЧЕРЕН * по искане на клиента са възможни и други
  цветове.

Двуслойни гофрирани PE тръби

Тръбите изцяло отговарят на ЗРР8-ЕМ13476.

ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Начинът на свързване на тръбите е чрез фитинг с гумен уплътнител, който се вкарва в третия канал на ребрестите тръби, между ребрата, и с него тръбата се вкарва в смазания фитинг. Тръбите могат да се скъсяват с обикновен нож или бичкия. Всички остатъчни парчета от тръбата могат да се съединят и използват.

НDРЕ тръбите са по-леки от РVС тръбите със същото предназначение, което дава възможност за по-лесна работа и монтаж. Имат отлична химическа устойчивост на агресивни среди и околната почва. Полагането и използването на НDРЕ тръбопровода е в температурните граници от -40°С до +60°С. Гладката вътрешна повърхност има малък коефициент на триене, така че тръбите имат добри хидравлични характеристики. Имат също отлична устойчивост на абразия, както и отлични механични и физически характеристики.

Канализационна тръбаКанализационни тръби

Тръбите са устойчиви на UV лъчи и могат да стоят на открито една година. При по-дълъг престой трябва да бъдат защитени. Необходимо е да се внимава при транспортирането и монтирането тръбите да не се влачат през остри ръбове, които могат да ги повредят. За сметка на това те са изключително устойчиви на тъпи удари. Тръбите притежават атестат от Института за материали на Република Сърбия.

ВГРАЖДАНЕ НА ТРЪБИТЕ

Тръбите трябва да се монтират от специалисти, при спазване на изискванията за полагане на тръбопроводи, посочени в стандарти ЕN1610 и DIN4033, което означава, че в зоната на тръбопровода, от дъното на канала до най-малко 30 см над темето на тръбата, трябва да се постигнат следните стойности на набитост на почвата:

* всички стойности трябва да се потвърдят по време на
работа

–   97  %  плътност на  изкопаната  пръст при  несвързани
почви

–   95 % плътност на некопаната пръст при свързани почви

ДРЕНАЖНИ РЕБРЕСТИ ДВУСЛОЙНИ ТРЪБИ

Нуждата от вода е основна житейска необходимост, но неконтролираният приток на вода често може да доведе до проблеми. Затова ефективното дрениране на почвата е от голямо значение в селското стопанство, при изграждането на спортни обекти, пътища и сгради. Така например, при изграждането на строителни обекти, ако не бъдат поставени подходящите тръби, в съответствие с почвата и наличната в нея вода, за съвсем кратко време може да доведе до непоправими щети. Поради тази причина дренажните системи са необходим аспект при всеки вид строителство и по-специално в селското стопанство, при изграждането на пътища и сгради, където имаме оптимална защита и третиране на ресурсите от почвени води.

Коругираните (ребрести) тръби се отличават със своята „сандвич“ конструкция. Профилът на външната стена на ребрестите тръби придава голяма степен на здравина и стабилност на тези тръби, докато гладката повърхност на вътрешната стена осигурява оптималния бърз проток на водата. Вътрешната и външната стена са свързани с хомогенна спойка. Прорезите за навлизане на водата са разположени симетрично по цялата дължина на тръбата. Прорезите са разположени в каналите на коругираните тръби, с цел максимална защита от филтърния слой, който я обкръжава. Това дава възможност водата да получи максимално безпрепятствен достъп. Прорезите съставляват >50 см2/м от повърхността за достъп на вода.

Дренажни тръби от НDРЕ/НDРЕ и НDРЕ/LDРЕ с гладки вътрешни и ребрести външни стени

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Материал НDРЕ
 • Стандарт DIN 4262/1
 • Плътност >0,945 кг/мЗ
 • Индекс на флуидност: МFI 190°С/5кг 0,35-1,3 гр/10′
 • Модул на еластичност: > 800 МРа
 • Коефициент на линейна температурна експанзия: 0,17 мм/м°К
 • Коефициент на топлопроводимост: при 23°С – 0,36-0,5 W/mк
 • Повърхностна електрична устойчивост: 1013 Ω
 • Начин на свързване: с фитинг без гумено уплътнение
 • Полагането  и  използването  на  НDРЕ тръбопровода  е  в
  температурните граници от -40°С до -60°С
 • Здравина на пръстена: 5N = 4КN / m2 (ЕN ISО 9969)
 • Стандартен цвят: ЧЕРЕН

Дренажна тръба

КD – ТВЪРДИ ДРЕНАЖНИ ТРЪБИ (НАПЪЛНО ПЕРФОРИРАНИ)

Функцията на твърдите тръби е да осигурят максимално дрениране на леглото и антифризния слой. Това се прилага по време на работите по изграждане и финализиране на строителни обекти с навлизане в съществуващи води и транспортиране до главното място на извеждане. Свързващите елементи са непропуксливи за пясък. Не е необходимо монтиране на гумичка. Стандартни са 6 прореза по цялото протежение на тръбата, разположени на 60°.

KD тръби

КDК – ТВЪРДИ ДРЕНАЖНО-КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ (ЧАСТИЧНО ПЕРФОРИРАНИ)

Частично перфорираните твърди дренажно-канализационни тръби представляват идеална комбинация между перфорирани и събиращи тръби. Ако това е необходимо, те са в състояние да събират и отвеждат всякакви повърхностни води  на  близки  или далечни  разстояния.  За  целите  на  транспортирането  на  водата, свързващите елементи са изключително пропускливи за вода и пясък. Гумичката се вкарва в третия канал на ребрестите тръби, а смазаният фитинг се вкарва върху смазаната гумичка.

Тръбите трябва да се полагат професионално, при спазване на изискванията за полагане на тръбопроводи, посочени в стандарти ЕN1610 и DIN4033.

KDK тръби

FDК – ФЛЕКСИБИЛНИ ДРЕНАЖНИ ТРЪБИ (НАПЪЛНО ПЕРФОРИРАНИ)

Тези тръби са много леки, много флексибилни, устойчиви на UV лъчи, здрави и икономични, лесни за монтаж. Благодарение на специалния процес на производство, вътрешната им повърхност е гладка, а външната ребреста. Съединяват се с помощта на свързващ елемент, непропусклив за пясък. Температурата на тяхното приложение е от -40° С до+6О°С

Изработени са от материал НDРЕ/LDРЕ. Прорезите съставляват >50 см. 2/м. от повърхността за достъп на вода. Те са симетрично разположени във всеки канал на ребрестите тръби. Полагат се по-бързо и качествено с машина.При полагането тръбите могат да се облекат с филтър. Ролята на филтъра е да увеличи пропускателната сила и да предотврати бързото запушване на тръбата.

FDK тръба

Възможен е избор на броя на прорезите за навлизане на вода. Стандартните цветове са ЧЕРЕН и ЖЪЛТО-ЧЕРЕН. По желание на купувача са възможни и други цветове. Опаковането и доставянето става на барабани от по 50 м.

Comments are closed.

Върни се в началото